Teambuilding met Paarden

Een goed functionerend en gemotiveerd team draagt bij aan betere bedrijfsresultaten. Daarnaast werkt een team het beste als iedereen zijn rol en plaats weet. Daarom besteden paarden in de kudde veel tijd aan het bepalen van de rangorde.

Tijdens de Teambuilding-Workshop met paarden worden paarden ingezet om de groep inzicht te geven. Met zijn gedrag als reactie op de deelnemers, geeft een paard waardevolle inzichten in groepsrollen, leiderschap en teamwork.

In het communiceren met paarden hebben wij als uitgangspunten: vertrouwen en hiërarchie in het samenzijn met het paard en dat alles wat je doet in houding, beweging en gebaren, informatie is. Je wordt je dus heel goed bewust van je (non-verbale)communicatie!

Het effectief en doelgericht communiceren start met het daadwerkelijk maken van oprecht contact met het paard. Dit lukt alleen als je zelf contact hebt met je eigen gevoel. Het contact is er vanuit leiderschap. Leiderschap betekent in deze context: doelgericht zijn en initiatief nemen. Er zal vervolgens een natuurlijke hiërarchie ontstaan waarbij het paard jouw leiderschap aanvaart vanuit vrije wil en vanuit de behoefte voor veiligheid en de wens het plezierig te hebben.

In je eigen werkomgeving is het paard dus uitstekend te vervangen door jouw team!

Teambuilding met Paarden in de praktijk

Een paard als spiegel van je gedrag!" 17 Politie-collega’s wilden in die spiegel kijken en vroegen zich af of ze leidend of meegaand/volgend waren, positie namen, weg wilden lopen of contact konden maken met Sammy en zijn maatje. Ongelofelijk hoe eerlijk het gedrag weerspiegeld wordt door deze ‘edele’ dieren en dus ook weer bij onze collega’s een reactie opriep. Of het nu een individuele of een teamopdracht was, het gedrag kreeg altijd een reactie ook als was dat ‘geen’ reactie.

Klik hier om deze en andere testimonials te lezen.

Teamontwikkeling, teambuilding bij Organisatieverandering

Organisatieveranderingen gaan vaak gepaard met onduidelijkheid en onzekerheid over de situatie. Dit veroorzaakt gevoelens van angst en stress: "Komt mijn positie in gevaar? Wat zijn de gevolgen van de verandering?" Deze onzekerheid maakt dat we ons verzetten tegen de verandering en weerstand vertonen.

De verklaring is te vinden in de werking van ons brein. Ons brein streeft naar een homeostatisch evenwicht. Dat gebeurt door het automatiseren van gedrag. Zo kost het zo min mogelijk energie om na te denken en te handelen. De reden hiervoor is dat automatiseren van gedrag onze overlevingskansen vergroot. Wanneer onzekerheid zich voordoet, wordt het brein alerter en probeert het zich te beschermen en onzekerheid te laten verdwijnen. Dit uit zich in het zogenaamde "vechten" of "vluchten".

Vechten is verzetten en defensief gedrag vertonen, zoals weerstand en conflictgedrag. Vluchten betekent risico's vermijden, zoals het voorkomen van de werkzaamheden die te maken hebben met de verandering of het geheel negeren van de verandering.

Niet alleen de organisatie maar ook de mens dient centraal te staan bij een verandering. Een implementatie is pas succesvol wanner niet alleen "technische" aanpassingen zijn gedaan, maar ook werkelijk een gedragsverandering plaatsvindt.

Organisatieverandering vraagt veel van werknemers. Als organisatie is het zeer van belang draagvlak te creëren, weerstand weg te nemen en gericht in te spelen op het aanpassingsvermogen/flexibiliteit van medewerkers.

Coachend Paard zet zowel organisaties als mensen in hun kracht zodat de organisatie gezamenlijk de verandering aan gaat en er voor wordt gezorgd dat ieder teamlid zijn of haar eigen verantwoordelijkheid daarin ontdekt en neemt. 

Aanleidingen voor een Teambuilding-workshop met paarden:

 • Staan alle neuzen dezelfde kant op?
 • Is er een gezamenlijk en/of een persoonlijk doel?
 • Welke kwaliteiten voeg jij toe als lid van het team?
 • Hoe ga je om met weerstand?
 • Hoe erken en waardeer jij je collega’s?
 • Wat is jouw rol binnen het team?

De Teambuilding-Workshop met Paarden is tevens bijzonder geschikt als inspirerend bedrijfsuitje.

Werkwijze Teambuilding:

Bent u geïnteresseerd in de workshop of training "Teambuilding" voor uw organisatie dan bent u ter kennismaking van harte welkom op onze locatie in Oud-Alblas. Desgewenst kunnen we ook naar uw organisatie komen waarin wij op basis van uw wensen een maatwerktraining kunnen ontwikkelen. De training wordt dan samengesteld en toegespitst op de doelstellingen van uw organisatie of team.

teambuilding met paarden


Meer informatie over Teambuilding met Paarden?

Neem direct contact op via 0184-632423 of stel uw vraag via het contactformulier.

Open het contactformulier >

Coachend Paard

Peperstraat 38
2969AZ Oud Alblas

Telefoon: 0184-632423
Mobiel: 06-45780443

 • Coachend Paard is aangesloten bij: NOBCO, Nederlandse Orde van BeroepsCoaches en EMCC
 • Coachend Paard is opgeleid tot gecertificeerd CREF-Methode Behandelaar
 • CRKBO Instelling01
 • crkbo docent
 • Coachend Paard is opgeleid bij het Instituut voor Kennis en Vaardigheden (IKEV)
 • Sinds 2017 is IKEV West aangesloten bij NRTO
 • Coachend Paard is aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
© 2021 Coachend Paard. All Rights Reserved. Design by GMCplus